همایش یک‌روزه ایمونولوژی سرطان در بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/04/25

Read More
کارگاه آموزش بهداشت دست در بیمارستان شریعتی

1396/04/21

Read More
کنفرانس هفتگی گروه تغذیه بالینی بیمارستان شریعتی

1396/04/21

Read More
برگزاری کارگاه تغذیه با شیر مادر در بیمارستان شریعتی

1396/04/21

Read More
برگزاری جلسه اعتباربخشی بیمارستان شریعتی با حضور مسئولان واحدها و سرپرستاران

1396/04/19

Read More
جلسه روسای بخش‌های بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/04/19

Read More
قدردانی از تیم فوتسال بیمارستان شریعتی برای کسب عنوان نایب‌قهرمانی

1396/04/17

Read More
فرایندهای معاونت آموزشی بیمارستان شریعتی ارزیابی شد

1396/04/12

Read More