اهدای اعضای یک زن و یک کودک مبتلا به مرگ مغزی در بیمارستان شریعتی به شش بیمار جان دوباره بخشید

1396/10/24

Read More
جلسه هیئت‌رئیسه بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/10/24

Read More
برنامه‌های بسیج ملی تغذیه در بیمارستان شریعتی برگزار می‌شود

1396/10/24

Read More
مدیر بیمارستان شریعتی با مسئولان واحدها دیدار و گفت‌وگو کرد

1396/10/24

Read More
برنامه‌های بسیج ملی تغذیه در بیمارستان شریعتی برگزار می‌شود

1396/10/23

Read More
جلسه روسای بخش‌های بیمارستان شریعتی برگزار شد.

1396/10/23

Read More
کمیته سنجش وپایش کیفیت بیمارستان شریعتی برگزار شد.

1396/10/23

Read More
انتصاب دکتر سلیمانی به‌عنوان دبیرکمیته مورتالیتی و موربیدیتی بیمارستان شریعتی

1396/10/19

Read More