عيد سعيد فطر، عيد استجابت دعا، عيد آسودگي از آتش غفلت مبارك باد

1396/04/04

Read More
کمیته احیای نوزاد و مرگ‌ومیر پره ناتال بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/03/31

Read More
کمیته سنجش و پایش کیفیت بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/03/31

Read More
کمیته مورتالیتی بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/03/31

Read More
برگزاری کارگاه مهارت شستن دست برای دستیاران جراحی اعصاب بیمارستان شریعتی

1396/03/31

Read More
پیام تسلیت به مناسبت درگذشت برادر گرامی دکتر آل یاسین

1396/03/30

Read More
کمیته اخلاق بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/03/30

Read More
جلسه اعتباربخشی بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/03/29

Read More