ایمنی بیمار در بخش جراحی عمومی بیمارستان شریعتی بررسی شد

1396/08/03

Read More
واحد آموزش سلامت بیمارستان شریعتی در سرای محله فاطمی کلاس آموزشی برگزار کرد

1396/07/30

Read More
زنان مراجعه‌کننده به درمانگاه بیمارستان شریعتی درباره خودآزمایی سرطان پستان آموزش دیدند

1396/07/30

Read More
کارکنان و اعضای هیئت‌علمی بیمارستان شریعتی در المپیاد ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران مقام برتر کسب کردند

1396/07/25

Read More
جلسه نهایی تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/07/25

Read More
کمیته طب انتقال خون بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/07/22

Read More
عیادت عمو قناد از کودکان بستری در بخش خون و پیوند سلول‌های بنیادی بیمارستان شریعتی

1396/07/18

Read More
نیروهای خدمات بیمارستان شریعتی درباره عفونت‌های بیمارستانی آموزش دیدند

1396/07/17

Read More