ابقای دکتر علی قربانی آبدگاه به‌عنوان مدیر پروژه بیمارستان دکتر شریعتی2

1396/10/19

Read More
انتصاب دکتر سید مجتبی مرعشی به سمت ریاست بخش‌های بیهوشی و ICU جنرال بیمارستان شریعتی

1396/10/18

Read More
مدیر بیمارستان شریعتی با سوپروایزران این مرکز دیدار کرد

1396/10/18

Read More
بازدید اعضای کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر مادر از بخش‌های زنان، زایمان و مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان شریعتی

1396/10/18

Read More
انتصاب دکتر طهماسبی به سمت مشاور عالی بیمارستان شریعتی

1396/10/18

Read More
انتصاب دکتر امیررضا رادمرد به سمت ریاست بخش رادیولوژی بیمارستان شریعتی

1396/10/18

Read More
انتصاب دکتر جمشیدی به سمت مشاور عالی بیمارستان شریعتی

1396/10/18

Read More
راه اندازی ایستگاه ویلچر در بیمارستان شریعتی

1396/10/14

Read More