کمیته اخلاق بیمارستان شریعتی تدوین برنامه ارتقای رعایت استانداردهای اخلاق را آغاز می‌کند

1396/07/17

Read More
کنفرانس عمومی بیمارستان شریعتی با موضوع اسیدهای چرب امگا سه و سلامت برگزار شد

1396/07/16

Read More
دستیاران بیمارستان شریعتی رتبه‌های برتر آزمون بورد سال 96 را کسب کردند

1396/07/12

Read More
بیمارستان شریعتی به‌عنوان بیمارستان حامی حریم و پوشش بیمارمعرفی شد

1396/07/12

Read More
اجرای برنامه آموزش سلامت از سوی بیمارستان شریعتی برای دانش آموزان

1396/07/12

Read More
کمیته دارو درمان بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/07/12

Read More
کمیته مورتالیتی بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/07/12

Read More
آغاز کارگاه‌های بدو ورود دستیاران جدید بیمارستان شریعتی

1396/07/03

Read More