کمیته اقتصاد درمان بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/03/28

Read More
پذیرایی افطاری درشب های قدر از همراهان دربیمارستان شریعتی

1396/03/27

Read More
برگزاری جلسه آموزش عمومی بیماری تب کریمه کنگو در بیمارستان شریعتی

1396/03/24

Read More
دومین محفل انس با قرآن کریم همراه با تجلیل از شرکت‌کنندگان بیمارستان شریعتی در جشنواره فرهنگی علوم پزشکی برگزار شد

1396/03/24

Read More
کمیته مرگ‌ومیر مادر و نوزاد بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/03/24

Read More
کمیته طب انتقال خون بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/03/24

Read More
برگزاری کارگاه مهارت بهداشت دست در بیمارستان شریعتی

1396/03/23

Read More
تیم فوتسال بیمارستان شریعتی برحریف خود پیروز شد

1396/03/21

Read More