برگزاری مراسم قدردانی از دستیاران گروه داخلی بیمارستان شریعتی

1395/12/25

Read More

جلسه گروه ارتقای سلامت بیمار بیمارستان شریعتی برگزار شد

1395/12/24

Read More

کمیته طب انتقال خون بیمارستان شریعتی برگزار شد

1395/12/24

Read More

کنفرانس گروه تغذیه بالینی بیمارستان شریعتی برگزار شد

1395/12/25

Read More

مراسم قدردانی از همکاران مرکز تحقیقات خون و انکولوژی بیمارستان شریعتی برگزار شد

1395/12/25

Read More

جشنواره آموزشی بیمارستان شریعتی برگزار شد

1395/12/24

Read More

برگزاری مراسم کاشت نهال در بیمارستان شریعتی

1395/12/24

Read More

برگزاری اولین مرحله مسابقات قرآن و عترت در بیمارستان شریعتی

1395/12/16

Read More