کمیته مورتالیتی بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/08/22

Read More
کمیته بحران بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/08/21

Read More
کمیته اخلاق بیمارستان شریعتی طرح ارتقای استانداردهای اخلاق بالینی را در این مرکز اجرا می‌کند

1396/08/21

Read More
به کارگیری سامانه استریوتاکسی برای نخستین بار در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان شریعتی

1396/08/15

Read More
برپایی غرفه آموزش سلامت و کنترل فشارخون به مناسبت هفته سکته مغزی در بیمارستان شریعتی

1396/08/13

Read More
دومین همایش سالانه پرستاری پیوند سلول‌های بنیادی خونسازبا حضور پرستاران و سرپرستاران بخش‌های خون و انکولوژی بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/08/09

Read More
کمیته اخلاق بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/08/08

Read More
کلاس اخلاق در پرستاری در بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/08/07

Read More