جلسه RCA ایمنی بیمار در بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/04/31

Read More

قدردانی رئیس دانشگاه از دکتر کیوان گوهری مقدم رئیس بخش ریه و بخش ویژه داخلی بیمارستان شریعتی

1396/04/28

Read More

کمیته بحران بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/04/27

Read More

کمیته ارتقای سلامت بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/04/27

Read More

همایش یک‌روزه ایمونولوژی سرطان در بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/04/25

Read More

کارگاه آموزش بهداشت دست در بیمارستان شریعتی

1396/04/21

Read More

کنفرانس هفتگی گروه تغذیه بالینی بیمارستان شریعتی

1396/04/21

Read More

برگزاری کارگاه تغذیه با شیر مادر در بیمارستان شریعتی

1396/04/21

Read More