گزارش خطا

خطای دارویی عبارت است از هر گونه رویداد قابل پیشگیری که ممکن است باعث یا منجر به مصرف نامناسب فرآورده دارویی یا ایجاد اثرات زیان‌آور در بیمار گردد.

خواهشمند است پس از مشاهده هرگونه خطا یا اشتباه دارویی، گزارش خطای رخ داده شامل (نام بیمار - محل واقعه - تاریخ واقعه - شرح واقعه) را به ایمیل shariatihosp@tums.ac.ir ارسال نمایید تا پس از بررسی آن، از بروز هرگونه موارد مشابه در مراکز درمانی پیشگیری شود. بدون شک همکاری شما در کاهش خطاهای دارویی تاثیرگذار خواهد بود.

توجه: گزارش از لحاظ نام بیمار و گزارشگر محرمانه تلقی می‌شود. بنابراین گزارشگر و مسئول ADR مرکز درمانی در حفظ این اطلاعات کوشا خواهند بود و از ارائه اطلاعات به افراد یا مراکزی غیر از مرکزADR  و معاونت غذا و داروی مربوطه اجتناب خواهد شد.

 

لینک‌های مفید:

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها (ADR)

اطلاعیه‌های مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها (ADR)