تماس با ما

آدرس: تهران-خيابان كارگر شمالي-سه راه جلال آل احمد مركز آموزشی پژوهشي و درماني دكتر شريعتي

(در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است)

شماره تلفن: 00084901(021)

شماره فاکس: 88633039(021)

کد پستی: 1411713135

پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir