درمانگاه شهید داستانی

برنامه درمانگاه صبح

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

 روزهای هفته درمانگاه

دکتر شعبانی نیا دکتر نادری دکتر یحیی زاده دکتر صدیقی گیلانی

دکتر رازی

دکتر کاردوست

دکتر کاظمینی

دکتر یحیی زاده

ارولوژی

دکتر نبیان

کمر و ستون فقرات

دکتر کامرانی

دست

دکتر زنجانی

دکتر اعلمی

پا و مچ پا

دکتر مهرپور

لگن

دکتر طهماسبی

زانو

دکتر گیتی

کتف و شانه

ارتوپدی

- - - - - دکتر ثاقب

اطفال

- از ساعت 12 الی 14 از ساعت 12 الی 14 از ساعت 12 الی 14 از ساعت 12 الی 14 از ساعت 12 الی 14

بیهوشی

دکتر نصیری

دکتر سروش

دکتر میر

دکتر میر

دکتر سعیدی

دکتر شجاعی فر

دکتر یعقوبی

دکتر قربانی آبدگاه(توراکس)

دکتر هدایت

جراحی عمومی

-

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

جراحی فک و صورت

- - دکتر جبلی دکتر سرزعیم - دکتر ماندگار

جراحی قلب

فقط برای وقت عمل دکتر خدیوی دکتر خوشنویسان دکتر فقیه

دکتر قدسی

دکتر حاجی آبادی

دکتر خوشنویسان

جراحی اعصاب

- - - دکتر مولوی - -

جراحی عروق

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

داخلی قلب

دکتر عبدی

با وقت قبل تزریق

-

دکتر فاتحی

با وقت قبلی

دکتر عبدی

با وقت قبلی

دکتر قربانی

با وقت قبلی

دکتر سیگارودی

با وقت قبلی

داخلی اعصاب

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

زنان و مامائی

یکی از اساتید یکی از اساتید یکی از اساتید یکی از اساتید یکی از ساتید یکی از اساتید

داخلی

- -

دکتر گوهری مقدم

دکتر پاک نژاد

- - دکتر علیان نژاد

ریه

- دکتر کریمی - -

دکتر شمس

دکتر کریمی

دکتر کریمی

چشم

- -

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

-

غدد

یکی از اساتید

تزریق مفصل

یکی از اساتید

-

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

روماتولوژی

- -

یکی از اساتید

دکتر امینی

دکتر سلیمانیان

- -

نفرولوژی

- - - - - -

پوست

-

یکی از اساتید

 

- - - -

عفونی

دکتر فلاح

دکتر سالاریان

دکتر فلاح

دکتر سالاریان

یکی از اساتید

دکتر فلاح

دکتر سالاریان

دکتر فلاح

دکتر سالاریان

دکتر فلاح

دکتر سالاریان

دندانپزشکی

-

یکی از اساتید

-

یکی از اساتید

-

یکی از اساتید

گوارش

- -

یکی از اساتید

- - -

هپاتیت B

یکی از اساتید - - - - -

هپاتیت C

- - - -

یکی از اساتید

-

هپاتیت C&B

- - - دکتر قدمی - -

ژنتیک

- - دکتر خواجه نصیری - دکتر خواجه نصیری -

درد

- - - - - یکی از اساتید

پیوند کلیه

- دکتر محمدی - - دکتر محمدی -

گوش و حلق و بینی

دکتر عکاظی دکتر اخلاقی دکتر رضایی دکتر بهنوش دکتر شیخ آزادی دکتر شیخ آزادی

پزشک قانونی

- دکتر پورغریب - - - -

پزشکی ورزشی

- دکتر فاتح - - - دکتر فاتح

توانبخشی

- دکتر حسنی - - - -

چاقی

 

  • ساعت شروع درمانگاه 7:00 صبح لغایت 14:00 در هر روز کاری می باشد.

  • جهت هر گونه اطلاعات از برنامه درمانگاه با شماره 2409 تماس گرفته شود.

  • ساعت شروع کار پزشکان درمانگاه 9:00 صبح لغایت 12:00 ظهر در هر روز کاری می باشد.

  • سایت نوبت دهی اینترنتی درمانگاه های بیمارستان دکتر شریعتی: shariati.salamat.center