راهنمای درمانگاه ها

مجتمع درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان دکتر شریعتی شامل سه بخش می باشد:

1- درمانگاه شهید داستانی: کارگر شمالی - سه راه جلال آل احمد - بیمارستان شریعتی

2- کلینیک ویژه: کارگر شمالی - خیابان دوم - پلاک 17

3- درمانگاه خون: کارگر شمالی - سه راه  جلال آل احمد - بیمارستان شریعتی - طبقه دوم ساختمان اورژانس

 

نحوه اخذ نوبت و پذیرش بیماران در درمانگاه شهید داستانی:

الف- نوبت اینترنتی: نوبت دهی اینترنتی از ساعت 9 صبح، یک روز قبل از مراجعه انجام می شود.

ب- نوبت حضوری: مراجعه به درمانگاه و اخذ نوبت از کیوسک نوبت دهی بر اساس برنامه اعلامی از ساعت 7 صبح همان روز.

 

نحوه اخذ نوبت و پذیرش بیماران در کلینیک ویژه:

الف- نوبت اینترنتینوبت دهی اینترنتی از ساعت 9 صبح، یک روز قبل از مراجعه انجام می شود.

 

نحوه اخذ نوبت و پذیرش بیماران در درمانگاه خون:

الف- نوبت اینترنتی: نوبت دهی اینترنتی از ساعت 9 صبح، یک روز قبل از مراجعه انجام می شود.

 

توجه: بیماران محترم برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه اخذ نوبت اینترنتی می توانند بین ساعت 8:30 تا 12 با شماره تلفن 88027412 و 88004017-(021)  تماس بگیرند.