جلسه بررسی نیازهای آموزشی بخش ویژه نوزادان بیمارستان شریعتی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، این جلسه یکشنبه 25 تیر 96 در دفتر ریاست بیمارستان شریعتی برگزار شد. در این جلسه دکتر سروش رئیس بیمارستان شریعتی، دکتر آل یاسین رئیس بخش زنان، دکتر شجری رئیس بخش نوزادان، دکتر ثاقب رئیس بخش NICU دکتر جعفری مدیر درمان این مرکز با دکتر زینالو مدیر گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران دیدار و گفت‌وگو کردند. در این جلسه مسائلی همچون برنامه برای حضور دستیاران مقیم برای بخش‌های NICU و نوزادان، دوره‌های آموزشی در نظر گرفته‌شده برای آنان، مدت دوره آموزشی و نحوه حضور دستیاران بررسی و تبادل‌نظر شد.

دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
40
#