قدردانی ریاست و مدیریت بیمارستان شریعتی از همکاران بخش فیزیوتراپی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، این مراسم چهارشنبه چهارم مرداد 96 در دفتر ریاست بیمارستان شریعتی برگزار شد. در این مراسم دکتر سروش، رئیس بیمارستان شریعتی، دکتر شاهی مدیریت مرکز، دکتر پور غریب عضو هیئت‌علمی بخش فیزیوتراپی، دکتر باقری رئیس بخش فیزیوتراپی و دیگر کارکنان این بخش حضور داشتند.

در این مراسم دکتر سروش گفت: هر جا که دستمان برسد به این بخش کمک می‌کنم چون جامعه ما به این خدمات بیشتر از قبل نیاز دارند. ما با بیمارانی مواجه هستیم که حرکت کافی ندارند و شماها باید در این مورد فکر کنید و برنامه‌ریزی کنید و مدل‌های مختلفی خدمات فیزیوتراپی را طراحی کنید. دکتر سروش همچنین بر راه‌اندازی خدمات گفتاردرمانی در این بخش تأکید کرد.

 در ادامه این نشست کارکنان این بخش خود را معرفی و هدایایی به مناسبت روز فیزیوتراپی از ریاست و مدیریت دریافت کردند.

image:local:../upfiles/270566089.JPG image:local:../upfiles/270566129.JPG image:local:../upfiles/270566156.JPG image:local:../upfiles/270566181.JPG image:local:../upfiles/270566205.JPG image:local:../upfiles/270566230.JPG image:local:../upfiles/270566257.JPG image:local:../upfiles/270566283.JPG

دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
40
#