جلسه کمیته اخلاق بیمارستان شریعتی برگزار شد

1397/02/30

Read More
جلسه کمیته اورژانس بیمارستان شریعتی برگزار شد

1397/02/30

Read More
برگزاری جلسه کمیته سنجش و پایش کیفیت بیمارستان شریعتی

1397/02/26

Read More
برگزاری جلسه کمیته بهداشت محیط بیمارستان شریعتی

1397/02/26

Read More
جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان شریعتی برگزار شد

1397/02/24

Read More
جلسه کمیته تغذیه بیمارستان شریعتی برگزار شد

1397/02/24

Read More
کارکنان بیمارستان شریعتی در مراسمی که به‌صورت نمادین در این بیمارستان برگزار شد بر اهمیت شستن دست تأکید کردند.

1397/02/22

Read More
مراسم بزرگداشت روز کارگر در بیمارستان شریعتی برگزار شد

1397/02/18

Read More