بیمارستان شریعتی لوح تقدیر نقره‌ای جشنواره خود مراقبتی را دریافت کرد

1396/05/09

Read More

قدردانی ریاست و مدیریت بیمارستان شریعتی از همکاران بخش فیزیوتراپی

1396/05/07

Read More

کمیته طب انتقال خون بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/05/07

Read More

جلسه تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان شریعتی تشکیل شد

1396/05/07

Read More

نوبت‌دهی اینترنتی و تلفنی درمانگاه‌های بیمارستان شریعتی راه‌اندازی شد

1396/05/03

Read More

نصب نمایشگر اعلام وضعیت بیماران در بیمارستان شریعتی

1396/05/02

Read More

جلسه بررسی نیازهای آموزشی بخش ویژه نوزادان بیمارستان شریعتی

1396/05/01

Read More

کمیته کنترل عفونت بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/04/31

Read More