سمينار ارزيابي صلاحيت باليني

سمينار ارزيابي صلاحيت باليني


سمينار ارزيابي صلاحيت باليني به همت مركز مطالعات و توسعه آموزش با همكاري معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با محوریت ارزیابی در 28 بهمن ویژه اعضاي هيات علمي و دانشجويان برگزار مي شود. کلیه علاقمندان می توانند جهت شرکت در این سمینار مقالات فارسی خود را تا 30 آبان ماه 1395 به آدرس اینترنتی زیر ارسال نمایند و یا با تلفن 88955712 داخلی 201 تماس حاصل کنند.
www.edc.tums.ac.ir
محورهاي اصلي سمينار عبارتند از: 1.ارزيابي در محل كار:كاربردها و چالش ها 2.ارزيابي رفتار حرفه اي: دشوار ولي ضروري 3.نظام ارزيابي صلاحيت باليني 4.ارائه بازخورد موثر 5.تحليل و ارزشيابي نظام ارزيابي 6.كاربرد پورتفوليو/ لاگ بوك درآموزش و ارزيابي

     
LastUpdate 1395/10/25
Creator 42
فایل ضمیمه
Keywords
Member Since 9/30/2010