کنفرانس عمومی با موضوع برخورد با بیماران دچار مسمومیت

کنفرانس عمومی با موضوع برخورد با بیماران دچار مسمومیت

کنفرانس عمومی بیمارستان شریعتی با موضوع " برخورد با بیماران دچار مسمومیت"در بارداری چهارشنبه 29 دی ماه از ساعت 13-14 برگزار می شود در این کنفرانس عمومی دکتر احمد قوچانی، متخصص طب اورژانس و فلوشیپ مسمومیت ها حضور خواهند داشت و در خصوص برخورد با بیماران دچار مسمومیت صحبت خواهند نمود.
     
LastUpdate 1395/10/26
Creator 42
فایل ضمیمه
Keywords
Member Since 9/30/2010