درمانگاه شهید داستانی

برنامه درمانگاه صبح

روزهای هفته درمانگاهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبه
ارولوژیدکتر کاظمینی
دکتر یحیی زاده
دکتر رازی
دکتر کاردوست
دکتر صدیقی گیلانیدکتر یحیی زادهدکتر نادریدکتر شعبانی نیا
ارتوپدیدکتر گیتی
کتف و شانه
دکتر طهماسبی
زانو
دکتر مهرپور
لگن
دکتر اعلمی
پا و مچ پا
دکتر کامرانی
دست
دکتر زنجانی
دکتر نبیان
کمر و ستون فقرات
اطفالدکتر ثاقب-----
بیهوشیاز ساعت 12 الی 14از ساعت 12 الی 14از ساعت 12 الی 14از ساعت 12 الی 14از ساعت 12 الی 14-
جراحی عمومیدکتر هدایتدکتر یعقوبی
دکتر قربانی آبدگاه(توراکس)
دکتر شجاعی فردکتر میر
دکتر سعیدی
دکتر سروش
دکتر میر
دکتر نصیری
جراحی فک و صورتدکتر شیرانی
دکتر پادگانه
دکتر بیات
دکتر محمدی
فقط رزیدنتدکتر هاشمی نسب
دکتر کریمی
دکتر شریفی
دکتر هاشمی
-
جراحی قلبدکتر ماندگار-دکتر سرزعیمدکتر جبلی--
جراحی اعصابدکتر خوشنویساندکتر قدسی
دکتر حاجی آبادی
دکتر فقیهدکتر خوشنویساندکتر خدیویفقط برای وقت عمل
جراحی عروق--دکتر مولوی---

داخلی قلب
دکتر هدایت
دکتر شهرزاد
دکتر نیک دوست
دکتر شیرانی
دکتر طباطبایی
دکتر صادقیان
دکتر محقق
دکتر برادران
دکتر عارفی
دکتر مصطفوی
دکتر زهره ای
دکتر حسینی
داخلی اعصابدکتر سیگارودی
با وقت قبلی
دکتر قربانی
با وقت قبلی
دکتر عبدی
با وقت قبلی
دکتر فاتحی
با وقت قبلی
-دکتر عبدی
با وقت قبل تزریق


زنان و مامائی
دکتر آقا حسینی
دکتر صفدریان
دکتر حسینی موسی
دکتر نجفیان
دکتر مهرداد
دکتر یراقی
دکتر نورزاده
دکتر آل یاسین
دکتر سروی
دکتر نجفیان
دکتر اسلامیان
دکتر سروی
دکتر نجفیان
دکتر مهدوی
دکتر مرصوصی
دکتر جمال
دکتر مهدوی
دکتر سروی
دکتر نجفیان
دکتر حسینی موسی
دکتر نجفیان
داخلییکی از اساتیدیکی از اساتیدیکی از اساتیدیکی از اساتیدیکی از اساتیدیکی از اساتید
ریهدکتر علیان نژاد--دکتر گوهری مقدم
دکتر پاک نژاد
--
چشمدکتر کریمیدکتر شمس
دکتر کریمی
--دکتر کریمی-

غدد
-دکتر سلطانی
دکتر حسنی
دکتر آقایی
دکتر لنکرانیدکتر مهاجری
دکتر خوش نیت
--


روماتولوژی
دکتر شهرام
دکتر اخلاقی
دکتر فائزی
با وقت قبلی
دکتر اخلاقی
دکتر فائزی
دکتر کاوسی
دکتر دواچی
بهجت
دکتر جمشیدی
دکتر کاوسی
دکتر غریب دوست
-دکتر فائزی
دکتر اخلاقی
دکتر کاوسی
دکتر غریب دوست
لوپوس
دکتر کاوسی
تزریق مفصل

نفرولوژی
--دکتر امینی
دکتر سلیمانیان
دکتر گنجی
دکتر حاکمی
دکتر یعقوبی
دکتر توکلی
--
پوست------

عفونی
----دکتر اسماعیل پور
دکتر افهمی
دکتر علیجانی
فقط مشاوره بخش
دندانپزشکیدکتر فلاح-دکتر فلاح-دکتر فلاح-
گوارشدکتر مرآت
دکتر صابر
دکتر سهراب پور
-دکتر میکائیلی
دکترواحدی
دکتر پورشمس
دکتر سیما
دکتر محمدنژاد
-دکتر امانی
دکتر دلاوری
-
هپاتیت B---دکتر پوستچی
دکتر شهبازخانی
--
هپاتیت C-----دکتر مرآت
هپاتیت C&B-دکتر پوستچی
دکتر مرآت
----
ژنتیک--دکتر قدمی---
درد-دکتر خواجه نصیری-دکتر خواجه نصیری--
گوش و حلق و بینی-دکتر محمدی--دکتر محمدی-
پزشک قانونیدکتر شیخ آزادیدکتر شیخ آزادیدکتر بهنوشدکتر رضاییدکتر اخلاقیدکتر عکاظی
پزشکی ورزشی----دکتر پورغریب-
توانبخشیدکتر فاتح---دکتر فاتح-
چاقی----دکتر حسنی-

  •  ساعت شروع درمانگاه 7:00 صبح لغایت 14:00 در هر روز کاری می باشد.
  •  جهت هر گونه اطلاعات از برنامه درمانگاه با شماره 2409 تماس گرفته شود.
  •  ساعت شروع کار پزشکان درمانگاه 9:00 صبح لغایت 12:00 ظهر در هر روز کاری می باشد.
1396/03/13 | ایجاد کننده: 40

فایل ضمیمه
کلمات کلیدی