درمانگاه شهید داستانی

برنامه درمانگاه صبح

روزهای هفته درمانگاهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبه
ارولوژیدکتر کاظمینیدکتر رازیدکتر صدیقی گیلانیدکتر کاردوستدکتر نادریدکتر شعبانی نیا
ارتوپدیدکتر گیتی
کتف و شانه
دکتر طهماسبی
زانو
دکتر مهرپور
لگن
دکتر اعلمی
پا و مچ پا
دکتر کامرانی
دست
دکتر زنجانی
کمر و ستون فقرات
اطفالدکتر ثاقب-----
بیهوشیاز ساعت 12 الی 14از ساعت 12 الی 14از ساعت 12 الی 14از ساعت 12 الی 14از ساعت 12 الی 14-
جراحی عمومیدکتر هدایت
دکتر معینی
دکتر یعقوب زاده
دکتر قربانی آبدگاه
دکتر شجاعی فردکتر محمودزاده
دکتر معینی
دکتر سروش
دکتر میر
دکتر نصیری
جراحی فک و صورتدکتر شیرانی
دکتر پادگانه
دکتر بیات
دکتر محمدی
دکتر هاشمیدکتر هاشمی نسب
دکتر کریمی
دکتر شریفی
دکتر هاشمی
-
جراحی قلبدکتر ماندگار-دکتر سرزعیمدکتر جبلی-دکتر عمید شاهی
جراحی اعصابدکتر خوشنویساندکتر قدسی
دکتر حاجی آبادی
دکتر فقیهدکتر خوشنویساندکتر خدیویفقط برای وقت عمل
جراحی عروق--دکتر مولوی---
داخلی قلبدکتر هدایتدکتر نیک دوستدکتر طباطباییدکتر محققدکتر عارفیدکتر حسینی
داخلی اعصابدکتر سیگارودی
با وقت قبلی
دکتر قربانی
با وقت قبلی
دکتر عبدی
با وقت قبلی
دکتر نفیسی
با وقت قبلی
-دکتر عبدی
با وقت قبلی
زنان و مامائیدکتر آقا حسینی
دکتر صفدریان
دکتر سروی
دکتر نورزاده
دکتر مهرداد
دکتر آل یاسین
دکتر یراقی
دکتر بشیری
دکتر اسلامیان
دکتر جمال
دکتر مرصوصی
دکتر نورزاده
دکتر حسینی موسی
دکتر نجفیان
داخلییکی از اساتیدیکی از اساتیدیکی از اساتیدیکی از اساتیدیکی از اساتیدیکی از اساتید
ریهدکتر علیان نژاد--دکتر گوهری مقدم
دکتر پاک نژاد
--
چشمدکتر کریمیدکتر شمس
دکتر کریمی
--دکتر کریمی-
غدد-دکتر سلطانی
دکتر لنکرانی
دکتر پژوهیدکتر مهاجری--
روماتولوژیدکتر شهرام
دکتر اخلاقی
با وقت قبلی
دکتر اخلاقی
دکتر فائزی
بهجت
دکتر جمشیدی
دکتر کاوسی
با وقت قبلی
-دکتر فائزی
دکتر اخلاقی
دکتر کاوسی
لوپوس
دکتر کاوسی
تزریق مفصل
نفرولوژی--دکتر امینی
دکتر سلیمانیان
دکتر گنجی
دکتر حاکمی
دکتر یعقوبی
--
پوست------
عفونی----دکتر اسماعیل پور
دکتر افهمی
دکتر علیجانی
فقط مشاوره بخش
دندانپزشکیدکتر سنائی راد
دکتر سالاریان
دکتر سنائی راد
دکتر سالاریان
دکتر سنائی راد
دکتر سالاریان
دکتر سنائی راد
دکتر سالاریان
دکتر سنائی راد
دکتر سالاریان
دکتر سنائی راد
دکتر سالاریان
گوارشیکی از اساتید-یکی از اساتید-یکی از اساتید-
هپاتیت B---یکی از اساتید--
هپاتیت C-----یکی از اساتید
هپاتیت C&B-یکی از اساتید----
ژنتیک--دکتر قدمی---
درد-دکتر خواجه نصیری-دکتر خواجه نصیری--
گوش و حلق و بینی-دکتر محمدی--دکتر محمدی-
پزشک قانونیدکتر شیخ آزادیدکتر شیخ آزادیدکتر بهنوشدکتر رضاییدکتر اخلاقیدکتر عکاظی
پزشکی ورزشی----دکتر پورغریب-
توانبخشیدکتر فاتح---دکتر فاتح-

  •  ساعت شروع درمانگاه 7:00 صبح لغایت 14:00 در هر روز کاری می باشد.
  •  جهت هر گونه اطلاعات از برنامه درمانگاه با شماره 2409 تماس گرفته شود.
  •  ساعت شروع کار پزشکان درمانگاه 9:00 صبح لغایت 12:00 ظهر در هر روز کاری می باشد.
1395/10/30 | ایجاد کننده: 40

فایل ضمیمه
کلمات کلیدی