درمانگاه کلینیک ویژه

برنامه درمانگاه عصر

روزهای هفته درمانگاهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبه
ارولوژیدکتر کاردوست
ساعت 14 تا 18
-دکتر کاردوست
ساعت 16 تا 18
--
ارتوپدی--دکتر زرگر
ساعت 17:30 تا 20
دکتر زرگر
ساعت 17:30 تا 20
دکتر زرگر
ساعت 17:30 تا 20
دکتر نبیان
ساعت 17 تا 20
فک و صورت--دکتر شریفی
ساعت 14 تا 16
--
نورولوژی--دکتر فتحی
ساعت 14 تا 16
دکتر قربانی
ساعت 15 تا 17
دکتر عبدی
ساعت 14 تا 19
تغذیه-دکتر محمدزاده
ساعت 17 تا 19
---
جراحی عمومی-دکتر معینی
ساعت 14 تا 16
--دکتر معینی
ساعت 15 تا 17
جراحی اعصابدکتر فقیه
ساعت 17 تا 19
دکتر رحیمی موقر
ساعت 14 تا 17
-دکتر حاجی آبادی
ساعت 17 تا 19
دکتر فقیه
ساعت 14 تا 17
داخلی قلبدکتر حسینی
ساعت 14 تا 20
دکتر شهرزاد
ساعت 14 تا 16
دکتر نیک دوست
ساعت 14 تا 16
دکتر صادقیان
ساعت 14 تا 16
دکتر حسینی
ساعت 14 تا 20
دکتر شهرزاد
ساعت 14 تا 19
زنان و مامائیدکتر مهدوی
ساعت 16 تا 18
دکتر سروی
ساعت 14 تا 20
دکتر حسینی موسی
ساعت 14 تا 17
دکتر نجفیان
ساعت 14 تا 17
دکتر یراقی
ساعت 14 تا 16
داخلی--دکتر سروری
ساعت 14 تا 16
دکتر صادقی
ساعت 14 تا 16
دکتر نادرپور
ساعت 14 تا 16
ریه-دکتر علیان نژاد
ساعت 14 تا 16
-دکتر علیان نژاد
ساعت 14 تا 16
دکتر علیان نژاد
ساعت 16 تا 19
غدد-----
روماتولوژیدکتر علیخانی
ساعت 14 تا 16
-دکتر بشیری
ساعت 14 تا 16
دکتر پورنظر
ساعت 14 تا 17
-
نفرولوژی-دکتر یعقوبی
ساعت 14 تا 16
---
عفونیدکتر اسماعیل پور
ساعت 14 تا 16
-دکتر افهمی
ساعت 14 تا 17
--
گوارشدکتر سیما
ساعت 14 تا 20
دکتر علی عسگری
ساعت 14 تا 17
-دکتر امانی
ساعت 14 تا 17
دکتر سهراب پور
ساعت 14 تا 17
دکتر شریفی
ساعت 18 تا 20
-
جراحی توراکس---دکتر قربانی آبدگاه
ساعت 14 تا 17
-
درد--دکتر خواجه نصیری
ساعت 14 تا 17
--
روانپزشک--دکتر کیانی مهر
ساعت 14 تا 16
--
پزشکی ورزشیدکتر پورغریب
ساعت 9(صبح) تا 12(ظهر)
----
کلینیک ASاساتید روماتولوژی
ساعت 9(صبح) تا 12(ظهر)
----

  • آدرس: خیابان کارگر شمالی - نرسیده به خ شهید گمنام - خیابان دوم - پلاک 17
  • پذیرش بیمار فقط از طریق اخذ نوبت - ساعت تماس جهت اخذ نوبت ساعت 8 صبح به بعد
  • تلفن: 88637093 و 88027412 و 88004017
  • ساعت کار 14 الی 20
1395/10/30 | ایجاد کننده: 40

فایل ضمیمه
کلمات کلیدی