درمانگاه کلینیک ویژه

برنامه درمانگاه عصر

روزهای هفته درمانگاهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبه
ارولوژیدکتر کاردوست
ساعت 16 تا 19
-دکتر کاردوست
ساعت 16 تا 19
دکتر یحیی زاده
ساعت 14 تا 16
-

ارتوپدی
-دکتر پنجوی
ساعت 16 تا 20
دکتر زرگر
ساعت 17 تا 20
دکتر زرگر
ساعت 17 تا 20
دکتر زرگر
ساعت 17 تا 20
دکتر نبیان
ساعت 17 تا 20
فک و صورت--دکتر شریفی
ساعت 14 تا 16
--
نورولوژی-دکتر قرن
ساعت 14 تا 19
دکتر فتحی
ساعت 14 تا 18
دکتر قربانی
ساعت 15 تا 17
دکتر عبدی
ساعت 14:30 تا 20
تغذیه-دکتر محمدزاده
ساعت 16 تا 19
---
جراحی عمومی-دکتر معینی
ساعت 14 تا 19
دکتر یعقوبی
ساعت 14 تا 16
-دکتر میر
ساعت 14 تا 16
جراحی اعصابدکتر فقیه
ساعت 17 تا 19
دکتر رحیمی موقر
ساعت 14 تا 17
-دکتر حاجی آبادی
ساعت 17 تا 20
دکتر فقیه
ساعت 14 تا 17

داخلی قلب
دکتر حسینی
ساعت 14 تا 20
دکتر شهرزاد
ساعت 14 تا 19
دکتر نیک دوست
ساعت 14 تا 16
دکتر صادقیان
ساعت 14 تا 16
دکتر حسینی
ساعت 14 تا 20
دکتر شیرانی
ساعت 14 تا 17
دکتر برادران
ساعت 14 تا 17
زنان و مامائیدکتر مهدوی
ساعت 16 تا 20
دکتر سروی
ساعت 14 تا 20
دکتر حسینی موسی
ساعت 14 تا 19
دکتر نجفیان
ساعت 14 تا 19
دکتر یراقی
ساعت 15 تا 18
داخلیدکتر پژمان ثانی
ساعت 14 تا 16
-دکتر سروری
ساعت 14 تا 17
دکتر صادقی
ساعت 14 تا 16
دکتر نادرپور
ساعت 14 تا 16
ریه-دکتر علیان نژاد
ساعت 15 تا 17:30
-دکتر علیان نژاد
ساعت 14:30 تا 17
دکتر علیان نژاد
ساعت 15 تا 17:30
غدد-----
روماتولوژیدکتر بنی هاشمیان
ساعت 14 تا 16
دکتر کاوسی
ساعت 13:30 تا 16
--دکتر یزدی
ساعت 14 تا 16
دکتر وثوقیان
ساعت 14 تا 16
نفرولوژی-دکتر یعقوبی
ساعت 14 تا 17
-دکتر توکلی
ساعت 14 تا 17
-
عفونیدکتر اسماعیل پور
ساعت 14:30 تا 16:30
دکتر علیجانی
ساعت 14 تا 17
دکتر افهمی
ساعت 14 تا 17
--


گوارش
دکتر سیما
ساعت 14 تا 20
دکتر علی عسگری
ساعت 14 تا 17
دکتر امانی
ساعت 14 تا 17
دکتر سهراب پور
ساعت 14 تا 19
دکتر ممیز صنعت
ساعت 14 تا 17
جراحی توراکس---دکتر قربانی آبدگاه
ساعت 16 تا 17
-
درد--دکتر خواجه نصیری
ساعت 14 تا 17
--
روانپزشک--دکتر کیانی مهر
ساعت 14 تا 17
--
پزشکی ورزشیدکتر پورغریب
ساعت 10(صبح) تا 12(ظهر)
----
کلینیک ASاساتید روماتولوژی
ساعت 9(صبح) تا 12(ظهر)
----

  • آدرس: خیابان کارگر شمالی - نرسیده به خ شهید گمنام - خیابان دوم - پلاک 17
  • پذیرش بیمار فقط از طریق اخذ نوبت - ساعت تماس جهت اخذ نوبت ساعت 8 صبح تا 12 می باشد.
  • تلفن: 88637093 و 88027412 و 88004017
  • ساعت کار 14 الی 20
1395/12/18 | ایجاد کننده: 40

فایل ضمیمه
کلمات کلیدی