تماس با ما

آدرس: تهران-خیابان کارگر شمالی-سه راه جلال آل احمد-مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

(در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است)

شماره تلفن: 84901 (021)

شماره فاکس: 88633039 (021)

کد پستی: 1411713135

پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir

1395/02/30 | ایجاد کننده: 40

فایل ضمیمه
کلمات کلیدی