اولویت های پژوهشی سال 94


  •  کنترل عفونت های بیمارستانی
  •  ایمنی بیمار
  •  تهیه data base بیماری ها
  •  اصلاح ساختار مدارک پزشکی
  •  کیفیت ارائه خدمات
  •  بهداشت محیط و دفع پسماند در بیمارستان
  •  الگوی مصرف داروهای بیمارستانی
  •  Professionalism
1396/03/04 | ایجاد کننده: 40

فایل ضمیمه
کلمات کلیدی