همکاری مشاوره آماری

روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته سرکار خانم دکتر محقق مشاوره آمار مرکز در دفتر توسعه پژوهش حضور دارند و به دستیاران و اعضا محترم هیت علمی بیمارستان شریعتی مشاوره ارائه می دهند.

فرمی در اختیار این افراد قرار میگیرد که با پر کردن فرم مورد نظر از دستیاران و اعضا محترم هیت علمی انتظار می رود پس از نگارش پایان نامه و ثبت مقاله به نام مرکز توسعه بیمارستان شریعتی اشاره کنند.

افرادی که جهت مشاوره به مرکز توسعه پژوهش مراجعه می کنند، در صورتی که مشاوره جهت ثبت پروپوزال و تعیین حجم نمونه دارند، حداقل یک نمونه مقاله از کار مشابه همراه با پروپوزال داشته باشند و در صورتی که مشاوره جهت دفاع از پایان نامه است فایل داده ها حتما به صورت SPSS همراه باشد.

جهت رزرو وقت مشاوره آماری لطفا با شماره تلفن 88220033 و داخلی 2397 خانم دریایی تماس حاصل فرمایید.

1396/02/23 | ایجاد کننده: 40

فایل ضمیمه
کلمات کلیدی