CoverImageFa

انتصاب دکتر ابوالقاسم شاهی به‌سمت مدیر بیمارستان شریعتی


به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، در این حکم که 20 بهمن 1395 صادر شد، دکتر سروش رئیس بیمارستان شریعتی دکتر شاهی قائم‌مقام ریاست را با حفظ سمت به‌عنوان مدیریت این مرکز نیز منصوب کرد.
همچنین دکتر سروش در حکمی جداگانه از خدمات دکتر هادی مخترع در زمان تصدی این پست قدردانی کرد. مراسم رسمی معارفه و تکریم هفته آینده انجام خواهد شد.
LastUpdate 1395/11/20
Creator 42
فایل ضمیمه
کلمات کلیدی