CoverImageFa

کنفرانس عمومی بیمارستان شریعتی با موضوع بیماری‌های کبد در بارداری برگزار شد


به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، کنفرانس عمومی بیمارستان شریعتی با موضوع بیماری‌های کبد در بارداری چهارشنبه ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ در تالار شهید پیرویان این مرکز برگزار شد.
در این کنفرانس دکتر خطیبیان و دکتر محمد نژاد از استادان برجسته گروه گوارش و کبد و همچنین دکتر اشرف جمال و دکتر وجیهه مرصوصی از استادان برجسته گروه زنان حضور داشتند.
بیماری‌های شایع کبد در بارداری از قبیل کلستاز بارداری، هپاتیت اتوایمیون، هپاتیت‌های ویرال، توده‌های کبدی به‌صورت case های بالینی توسط دکتر صادقی دبیر علمی پنل مطرح شد و راهکارهای تشخیصی، درمانی، نحوه follow up در بارداری و زمان مناسب ختم بارداری توسط استادان موردبحث قرار گرفت.
در بخش پایانی به پرسش‌های مطرح‌شده از جانب شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد.
بنا بر اعلام معاونت آموزشی بیمارستان شریعتی جلسه بعدی کنفرانس عمومی، چهارشنبه ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ با موضوع انسولین در دیابت در سالن شهید پیرویان برگزار خواهد شد.
LastUpdate 1395/11/20
Creator 42
فایل ضمیمه
کلمات کلیدی