CoverImageFa

مراسم روز کارگر در بیمارستان شریعتی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، این مراسم پنج‌شنبه 14 اردیبهشت در تالار شهید پیرویان بیمارستان شریعتی برگزار شد. دکتر سروش رئیس بیمارستان شریعتی با قدردانی از کارکنان واحدهای خدماتی بیمارستان شریعتی گفت: بدانید مجموعه‌ای که بیمارستان شریعتی را مدیریت می‌کنند، شمارا دوست دارند و می‌خواهند سلامت و وضع شما خوب باشد. بیمارستان شریعتی سرمایه ماست اگر بیمارستان خوبی می‌خواهیم اینجا که سهم ماست باید کارمان را خوب انجام دهید. دکتر سروش با ابراز خرسندی از رضایت بیماران از کارگران بیمارستان افزود: در اعتباربخشی هم طوری رفتار کنید تا ارزیابان متوجه بشوند که شما مردم و کارتان را دوست دارید. عملکرد شما باعث ارتقای سلامت بیمار است و این را نشان دهیدکه شریعتی طور دیگری است و خدمت خوب کردن را دوست دارید.
در این مراسم دکتر شاهی مدیر بیمارستان شریعتی با قدردانی از کارگران گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که کار بزرگی انجام داده و تنها انجام داده است. نقش شما بسیار مهم است و حتی مهم‌تر از افرادی است که اسمشان در روزنامه‌ها می‌آید.
دکترشاهی با تأکید بر نقش ویژه کارکنان واحد خدمات افزود: این‌که بالاتر از شما مدیر و رئیس و غیره قرار دارند یک‌روال در سیستم‌های اداری است بدانیدکه بسیار شریف و بزرگید و بدون شما بیمارستان معنی ندارد. هرکسی نقش سازنده‌ای دارد برای یک کار خوب و اگر همکاران خدمات نباشند انجام‌شدنی نیست همانند نقش یک جراح یا یک پرستار.
در این مراسم همچنین، دکتر جعفری مدیر درمان، مهین سعید مدیر پرستاری و دکتر کارگر مشاور ریاست با کارگران سخن گفتند و از زحمات آنان قدردانی کردند. در پایان این مراسم از 20 تن از کارکنان واحد مختلف خدماتی قدردانی شد، همچنین هیئت‌رئیسه مرکز هزینه چهار برنامه سفر زیارتی برای مشهد مقدس را به‌قیدقرعه به همکاران این واحد به‌عنوان هدیه ویژه در نظر گرفتند.
 EMRI EMRI EMRI EMRI EMRI EMRI EMRI EMRI EMRI EMRI EMRI EMRI EMRI EMRI EMRI  EMRI EMRI EMRI EMRI EMRI EMRI 

LastUpdate 1396/02/17
Creator 42
فایل ضمیمه
کلمات کلیدی