CoverImageFa

جلسه روسای بخش‌های بیمارستان شریعتی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، در این جلسه که یکشنبه 17 اردیبهشت 96 برگزار شد، دکتر سروش رئیس بیمارستان شریعتی، اعضای هیئت‌رئیسه و روسای بخش‌ها حضور داشتند. در ابتدای این نشست دکتر سروش با اشاره به اعتباربخشی نسل سوم حوزه ایمنی و اجرای فرایندها را مهم دانست و افزود: در سال 95 با چالش‌های مهمی روبرو بودیم که مهم‌ترین آن‌ها بیمه‌ها و کسورات بی‌مهابای آن‌ها بوده است. رئیس بیمارستان شریعتی فاصله درامد و هزینه‌های بیمارستان را زیاد دانست و گفت: طرح تحول سلامت اگر نبود نمی‌توانستیم بخش‌ها را بازسازی کنیم. دکتر سروش همچنین با ابراز امیدواری برای آماده شدن بیمارستان شریعتی دو از روسای بخش‌ها خواست درباره خدمات موردنیاز در بخش‌ها موارد را اعلام کنند.
در ادامه این جلسه دکتر علی عسگری معاون درمان بیمارستان شریعتی درباره دستورالعمل ارجاع بیماران اورژانسی صحبت کرد. دکتر سهراب پور معاون آموزشی بیمارستان شریعتی درباره برنامه‌های این معاونت در ارتقای سطح آموزش دانشجویان پزشکی توضیح داد. سپس دکتر واحدی رئیس اورژانس بیمارستان شریعتی درباره تعیین سطح بیماران اورژانس و غیر اورژانس صحبت کرد و با اشاره به این‌که 30 درصد از بیماران مراجعه‌کننده به اورژانس سطح یک و دو هستند بر لزوم ویزیت استادان رشته‌های مختلف تأکید کرد.
این جلسه با گزارش دکتر نوروزی رئیس واحد تغذیه بالینی ادامه یافت. وی در گزارش خود به برخی مشکلات تغذیه‌ای بیماران اشاره کرد. در پایان این جلسه نیز دکتر کارگر مشاور ریاست درباره دستورالعمل جدید درباره نحوه ارائه پرونده‌های پزشکی توضیح داد و به چند مورد مهم اشاره کرد.
در این نشست همچنین روسای بخش‌ها ازجمله دکتر ناصری مقدم، دکتر طهماسبی، دکتر گوهری مقدم، دکتر گنجی، دکتر آل یاسین نظرات و پیشنهاد‌ها خود را بیان کردند.
 EMRI  EMRI  EMRI  EMRI  EMRI  EMRI  EMRI  EMRI  EMRI  EMRI

LastUpdate 1396/02/18
Creator 42
فایل ضمیمه
کلمات کلیدی