CoverImageFa

برگزاری کارگاه تغذیه با شیر مادر در بیمارستان شریعتی


به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، این کارگاه سه‌شنبه 20 تیر 96 در این مرکز برگزار شد.
در این کارگاه رسایی، مامای بخش زنان بیمارستان شریعتی به پرستاران درباره تغذیه درست نوزادان با شیر مادر آموزش داد.
این کارگاه به همت واحد آموزش دفتر پرستاری بیمارستان شریعتی برگزار شد.
LastUpdate 1396/04/21
Creator 42
فایل ضمیمه
کلمات کلیدی