لیست اخبار صفحه :1
برگزاری سیزدهمین جلسه انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان شریعتی با حضور مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان تهران

برگزاری سیزدهمین جلسه انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان شریعتی با حضور مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان تهران

سیزدهمین جلسه انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان شریعتی یکشنبه 23 بهمن 1401 با حضور دکتر عابدینی مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان تهران در سالن جلسات حوزه ریاست بیمارستان شریعتی برگزار شد.

آئین افتتاح ساختمان خیرساز امیرالمومنین (ع) و بخش شیمی درمانی ساختمان امید در بیمارستان شریعتی

آئین افتتاح ساختمان خیرساز امیرالمومنین (ع) و بخش شیمی درمانی ساختمان امید در بیمارستان شریعتی

آئین افتتاح ساختمان خیرساز امیرالمومنین (ع) و بخش شیمی درمانی ساختمان امید با حضور دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمعی از خیرین 16 بهمن 1401 در بیمارستان شریعتی برگزار شد.

بازدید دکتر پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت و دکتر قناعتی رئیس دانشگاه از بیمارستان شریعتی

بازدید دکتر پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت و دکتر قناعتی رئیس دانشگاه از بیمارستان شریعتی

دکتر پناهی معاون پژوهشی وزیر بهداشت به همراه دکتر قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از برنامه های پژوهشی و مراکز تحقیقاتی بیمارستان شریعتی بازدید کردند. در این بازدید که دکتر احمدرضا جمشیدی بیمارستان شریعتی و روسای مراکز تحقیقاتی مستقر در بیمارستان شریعتی حضور داشتند، دکتر مجید سروری معاون پژوهشی بیمارستان شریعتی درباره برنامه های پژوهشی بیمارستان شریعتی توضیح داد.

    متن استاتیک شماره 1282 موجود نیست