برگزاری جلسه کمیته موربیدتی بیمارستان شریعتی برای بررسی یک بیمار جراحی فک

معاونت درمان بیمارستان شریعتی جلسه ای برای بررسی موربیدتی یک بیمار جراحی فک برگزارکرد.

 برگزاری جلسه کمیته موربیدتی بیمارستان شریعتی برای بررسی یک بیمار جراحی فک  برگزاری جلسه کمیته موربیدتی بیمارستان شریعتی برای بررسی یک بیمار جراحی فک  برگزاری جلسه کمیته موربیدتی بیمارستان شریعتی برای بررسی یک بیمار جراحی فک  برگزاری جلسه کمیته موربیدتی بیمارستان شریعتی برای بررسی یک بیمار جراحی فک  برگزاری جلسه کمیته موربیدتی بیمارستان شریعتی برای بررسی یک بیمار جراحی فک  برگزاری جلسه کمیته موربیدتی بیمارستان شریعتی برای بررسی یک بیمار جراحی فک  برگزاری جلسه کمیته موربیدتی بیمارستان شریعتی برای بررسی یک بیمار جراحی فک  برگزاری جلسه کمیته موربیدتی بیمارستان شریعتی برای بررسی یک بیمار جراحی فک
فرانک معصومی فرد
تهیه کننده:

فرانک معصومی فرد

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

نظر خود را درج نمایید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *
متن استاتیک شماره 1282 موجود نیست