ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
امکانات آموزشی مرکز مهارت های بالینی بیمارستان شریعتی
 
انواع مولاژها
• مولاژهای اداره راه هوایی (انتوباسیون)
• مولاژ تعبیه NG Tube
• مولاژ سوچور دست 
• مولاژ سوچور پا
• آموزش اصول صحیح گره زدن 
• مولاژ تزریقات داخل عضلانی (دلتوئید اینترادرمال)
• مولاژ معاینه برست 
• مولاژ آناتومی مهره های کمری و لندمارک (اپیدورال)
• مولاژ مراقبت از استومی های شکم 
• مولاژ لاپاراسکوپی 
• دستگاه رباط جراح 
• مولاژ سمع قلب و ریه 
• مولاژ کریکوتیروتومی
• مولاژ تعبیه چست تیوب
• مولاژ کاتتر ورید مرکزی (CVC)
• مولاژ خونگیری شریانی رادیال و براکیال (ABG)
• مولاژ احیاء پیشرفته (CPR)
• مولاژ احیاء نوزاد 
• مولاژ معاینه رکتال (معاینه انگشتی مقعد و پروستات)
• مولاژ مهارتهای گذاشتن کاتتر ادراری مردان 
• مولاژ مهارتهای گذاشتن کاتتر ادراری زنان 
• مولاژ معاینه اندام تناسلی زن
• مولاژ معاینه لگن زنانه با نمایش لیگامنت
• مولاژ حالت های دهانه رحم (سرویکس)
• مولاژ لئوپولد
• مولاژ معاینه جنین 
• مولاژ ستون فقرات
• مولاژ آموزش پرستاری
• آموزش میکروسرجری
• مولاژ آرتروسکوپی زانو 
• مولاژهای استخوان های بدن انسان 
 
امکانات آموزشی
• وسایل آموزش آتل گیری وگچ گیری
• وسایل آموزش صحیح زدن بخیه
• نگاتوسکوپ
• لارنگوسکوپ
• میکروسکوپ
• فشارسنج
• دستگاه شوک
 
تنظیمات قالب