ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
معاونت درمان
معاونت درمان
معرفی

معاون درمان بیمارستان شریعتی: دکتر محمدرضا جعفری 
منشی دفتر معاونت درمان: خدیجه قربانی - فریبا یزدانبد
 
بیمارستان شریعتی با حضور اساتید مجرب و برجسته و کادر درمان توانمند خود، همواره از پیشروترین مراکز دانشگاهی در زمینه های آموزشی، پژوهشی و درمانی بوده و نقش بی بدیل در عرصه آموزش نخبگان کشور در حوزه سلامت و بهداشت ایفاء نموده است.
برنامه ریزی صحیح و درک دقیق از نیازمندی های این گروه از نخبگان و فراگیران می تواند بالندگی و رشد علمی پژوهشی هر چه بیشتر آنان را فراهم آورده و به جایگاه این بیمارستان اعتباری صد چندان ببخشد.
در این معاونت امور زیر پیگیری می شود: 
• تعیین اولویت های حوزه درمان بیمارستان با توجه به اسناد بالادستی به ویژه نقشه علمی دانشگاه
• ارتقاء کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی بیمارستان و به روز رسانی فرآیندهای آن
• برنامه ریزی با هدف افزایش بهره وری از تخت های بیمارستانی و کاهش شاخص طول مدت بستری
• بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی و تشخیص در اورژانس بیمارستان
• صیانت از منابع فیزیکی به ویژه تجهیزات سرمایه ای پزشکی و ارتقاء فرآیندهای مرتبط آن
• برنامه ریزی با هدف افزایش بهره وری از اتاق های عمل بیمارستان
• توجه خاص به ارتقاء کرامت نیروی انسانی همراه با افزایش بهره وری
 
دفتر معاونت درمان بیمارستان شریعتی در ساختمان اصلی بیمارستان روبروی بخش رادیلوژی بیمارستان واقع شده است.
شماره تماس واحد درمان: 84902115 - 84902117
 

اخبار مرتبط
تنظیمات قالب