ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
اهداف و ارزش های معاونت بین الملل
 
• جمع آوری database از توانمندی های اعضای هیات علمی در حوضه های مختلف زبان، پژوهش، آموزش، توسعه، روابط بین الملل و خدمات تخصصی در بیمارستان شریعتی (فاز دوم از کلیه کارکنان)
• ایجاد اتاق فکر از اساتید توانمند بیمارستان شریعتی در حوزه بین الملل
• تقویت روابط بین الملل بیمارستان با کشور هدف در تمامی زمینه های علمی ممکن
• تعیین اولویت ها و تدوین برنامه همکاری بر اساس اهداف و نیازهای مجموعه دانشگاه
• ایجاد بانک اطلاعاتی از اساتید ایرانی در سایر کشورها به تفکیک گروههای بالینی و غیربالینی
• توسعه اتاق فکر با همکاری اساتیدی که دارای سابقه همکاریهای علمی مشترک هدفمند با کشور هدف می باشند
• ایجاد بانک اطلاعاتی از دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشور هدف به منظور معرفی قابلیتها، ظرفیتها و فرصتهای همکاری 
• عقد تفاهم نامه های جدید با برنامه عملیاتی مشخص و هدفمند و تلاش جهت اجرائی شدن تفاهم نامه های موجود با کشورهای هدف
• همکاری و تلاش برای برقراری تعاملات دیپلماتیک با دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در کشور هدف
• تسهیل حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه در برنامه های علمی و پژوهشی کشور هدف
• بررسی و تسهیل زمینه های درآمدزایی دانشگاه، بسترسازی برای صدور و فروش فناوریهای تخصصی و راه اندازی پروژه های مشترک تولیدی و تلاش برای جذب گرنتهای خارجی با عقد قراردادهای خواهر خواندگی
• ارتباط با متخصصان ایرانی مقیم کشور هدف و اطلاع رسانی فرصتهای موجود به واحدهای تابعه دانشگاه در زمان مناسب و با هماهنگی مدیریت روابط بین الملل دانشگاه
• هماهنگی با واحد مارکتینگ معاونت بین الملل دانشگاه در خصوص انجام تبلیغات با معرفی برنامه های علمی مشترک دانشگاه
• گسترش برنامه های How I treat ،How I discover و How I care و Board review در سطح کلیه دانشگاههای کشور با همکاری با معاونت بین الملل وزارت بهداشت و درمان و علوم پزشکی
 
تنظیمات قالب