ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
برنامه استراتژیک معاونت بین الملل
 
1. مشارکت در زمینه زیر ساخت های لازم جهت پذیرش دانشجوی خارجی
• زیر ساخت های قانونی
• زیر ساخت های نرم افزاری 
• زیر ساخت های سخت افزاری
 
2. اطلاع رسانی در سطح ملی، منطقه ای، بین المللی در خصوص توانمندی های دانشگاه
• کانال رسمی وزارت بهداشت
• کانال های غیررسمی (انجمن های تخصصی)
• شبکه ها و انجمن های علمی
 
3. توسعه تعاملات و همکاری های بین المللی با مراکز معتبر علمی
• از طریق مراکز تحقیقاتی
• از طریق قطب های علمی
• شخصیت های بین المللی
• NGO 
• Home office
 
4. ارتقا سطح عملکردی دانشگاه در حوزه های مختلف بر اساس معیارهای اعتبارسنجی معتبر بین المللی
• انتخاب شاخ های معتبر بین المللی
• اطلاع رسانی در حوزه های مختلف دانشگاه
• نظارت از طریق صاحبان فرآیند
 
5. بسترسازی جذب بیمار از کشورهای منطقه و بیمار
 
تنظیمات قالب