ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

برنامه هفتگی پزشکان

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

دکتر سحر  توکلی شیراجی

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-10:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین

دریافت نوبت

دکتر طاهره  پادگانه

تخصص: متخصص جراحی دهان و فک و صورت

ساعت حضور: 08:00-09:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی فک و صورت

دریافت نوبت

دکتر محمد  بیگلری

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-10:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین

دریافت نوبت

دکتر معصومه  اخلاقی

تخصص:

ساعت حضور: 07:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه روماتولوژی

دریافت نوبت

دکتر مجید سروری

تخصص:

ساعت حضور: 14:00-15:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه گوارش و کبد

دریافت نوبت

دکتر اشرف  آل یاسین

تخصص:

ساعت حضور: 08:30-11:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های زنان و زایمان فوق تخصص ناباروری

دریافت نوبت

دکتر زینب فلاحی

تخصص: دکترای دندان پزشکی

ساعت حضور: 11:00-12:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه دندان پزشکی

دریافت نوبت

دکتر مجید سروری

تخصص:

ساعت حضور: 14:00-15:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه گوارش و کبد

دریافت نوبت

دکتر طاهره  رستمی

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-11:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه پیوند مغز و استخوان اطفال

دریافت نوبت

دکتر سحر  توکلی شیراجی

تخصص:

ساعت حضور: 13:00-15:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین

دریافت نوبت

دکتر محمدرضا  استادعلی دهقی

تخصص:

ساعت حضور: 08:30-10:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه ایمونولوژی

دریافت نوبت

دکتر محمدحسین  پورغریب

تخصص: متخصص پزشکی ورزشی

ساعت حضور: 09:00-11:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه پزشکی ورزشی

دریافت نوبت

دکتر محمدحسین  صادقیان

تخصص: متخصص پزشکی قانونی

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه پزشکی قانونی

دریافت نوبت

دکتر حمیدرضا فاتح

تخصص: متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی

دریافت نوبت

دکتر سیده فاطمه  یعقوبی

تخصص:

ساعت حضور: 12:30-13:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه نفرولوژی (داخلی کلیه)

دکتر ستاره  ثاقب

تخصص:

ساعت حضور: 08:30-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه اطفال

دریافت نوبت

دکتر شهرزاد  آشوری

تخصص: متخصص بیماریهای مادرزادی قلب در بالغین

ساعت حضور: 13:30-15:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های قلب و عروق

دریافت نوبت

دکتر علی  عباسی

تخصص: متخصص بیماری های قلب و عروق

ساعت حضور: 08:00-09:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های قلب و عروق

دریافت نوبت

دکتر نازیلا  ملکیان

تخصص: متخصص بیماری های مغز و اعصاب

ساعت حضور: 13:00-13:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه داخلی اعصاب (نورولوژی)

دریافت نوبت

دکتر رضا  عاطف یکتا

تخصص: متخصص بیهوشی

ساعت حضور: 09:00-11:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه درد

دریافت نوبت

دکتر رضا  عاطف یکتا

تخصص: متخصص بیهوشی

ساعت حضور: 09:00-11:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیهوشی

دریافت نوبت

دکتر علیرضا  خواجه نصیری

تخصص: متخصص بیهوشی

ساعت حضور: 09:00-11:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیهوشی

دریافت نوبت

دکتر محمد  عبداللهی

تخصص: متخصص بیماری های داخلی

ساعت حضور: 14:00-15:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه داخلی

دریافت نوبت

دکتر غلامرضا  شیرانی

تخصص: متخصص جراحی فک و صورت

ساعت حضور: 08:00-09:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی فک و صورت

دریافت نوبت

دکتر محبوبه  ابراهیم پور

تخصص:

ساعت حضور: 12:00-13:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه غدد درون ریز و متابولیسم

دریافت نوبت

دکتر اشرف السادات  جمال

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه زنان باردار (پریناتال)

دریافت نوبت

دکتر علیرضا  خوشنویسان

تخصص: متخصص جراحی مغز و اعصاب

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی مغز و اعصاب

دریافت نوبت

دکتر محمدرضا  سرزعیم

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی قلب

دریافت نوبت

دکتر آرزو سلامی خانشان

تخصص: متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

ساعت حضور: 13:30-15:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماریهای عفونی و گرمسیری

دریافت نوبت

دکتر رسول  علیان نژاد

تخصص:

ساعت حضور: 09:00-10:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه ریه

دریافت نوبت

دکتر آیدین  یعقوبی نوتاش

تخصص: متخصص جراحی عمومی

ساعت حضور: 09:30-11:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی عمومی

دریافت نوبت

دکتر شیرزاد  نصیری

تخصص: متخصص جراحی عمومی

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی عمومی

دریافت نوبت

دکتر حامد  محمدی

تخصص: دکترای علوم تغذیه

ساعت حضور: 12:00-14:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه تغذیه

دریافت نوبت

دکتر حسین  ایمانی

تخصص: دکترای تغذیه

ساعت حضور: 08:00-10:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه تغذیه

دریافت نوبت

دکتر سیدرضا  یحیی زاده

تخصص: متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

ساعت حضور: 08:00-10:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

دریافت نوبت

دکتر لیلا  اوریادی زنجانی

تخصص: متخصص ارتوپدی

ساعت حضور: 08:00-11:20

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه ارتوپدی

دریافت نوبت

دکتر سروش راد

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-10:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین

دریافت نوبت

دکتر مریم  برخوردار

تخصص:

ساعت حضور: 13:00-15:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین

دریافت نوبت

دکتر داود  باباخانی

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-10:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین

دریافت نوبت

دکتر فاطمه  سروی

تخصص:

ساعت حضور: 08:30-11:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: نازائی

دریافت نوبت

دکتر نوشین کریمی

تخصص: متخصص چشم پزشکی

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه چشم

دریافت نوبت

دکتر طناز  سیاربحری

تخصص:

ساعت حضور: 13:00-14:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین

دریافت نوبت

دکتر سید اسداله موسوی

تخصص:

ساعت حضور: 13:00-15:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین

دریافت نوبت

دکتر محمدحسین  پورغریب

تخصص: متخصص پزشکی ورزشی

ساعت حضور: 09:00-11:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه پزشکی ورزشی

دریافت نوبت

دکتر آرش  عکاظی

تخصص: متخصص پزشکی قانونی

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه پزشکی قانونی

دریافت نوبت

دکتر مجید  علیخانی

تخصص:

ساعت حضور: 12:30-13:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه روماتولوژی

دریافت نوبت

دکتر انسیه  تفتیان

تخصص: متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

ساعت حضور: 09:00-11:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی

دریافت نوبت

دکتر حسین  شمشیری

تخصص: متخصص داخلی مغز و اعصاب

ساعت حضور: 13:00-14:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه داخلی اعصاب (نورولوژی)

دریافت نوبت

دکتر عصمت  عبداله پور

تخصص:

ساعت حضور: 13:00-14:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه نفرولوژی (داخلی کلیه)

دریافت نوبت

دکتر ثریا  شهرزاد

تخصص:

ساعت حضور: 13:30-15:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های قلب و عروق

دریافت نوبت

دکتر ثریا  شهرزاد

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-09:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های قلب و عروق

دریافت نوبت

دکتر علیرضا  خواجه نصیری

تخصص: متخصص بیهوشی

ساعت حضور: 09:00-11:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه درد

دریافت نوبت

دکتر الهه  بهاروند احمدی

تخصص: متخصص بیماری های داخلی

ساعت حضور: 14:00-15:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه داخلی

دریافت نوبت

دکتر زینب  نادرپور

تخصص: متخصص بیماری های داخلی

ساعت حضور: 09:00-10:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه ریه

دریافت نوبت

دکتر علی  علی عسگری

تخصص: متخصص بیماری های داخلی

ساعت حضور: 13:30-15:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه گوارش و کبد

دریافت نوبت

دکتر فرنوش  رزم آرا

تخصص: متخصص جراحی دهان و فک و صورت

ساعت حضور: 08:00-09:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی فک و صورت

دریافت نوبت

دکتر فرنوش  محمدی

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-09:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی فک و صورت

دریافت نوبت

دکتر وجیهه  مرصوصی

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه زنان باردار (پریناتال)

دریافت نوبت

دکتر منصوره  یراقی

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های زنان و زایمان

دریافت نوبت

دکتر قاسم  جان بابایی

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-10:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین

دریافت نوبت

دکتر خسرو  شریفی

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی قلب

دریافت نوبت

دکتر رضا  اسلامیان

تخصص: متخصص جراحی عمومی

ساعت حضور: 08:00-10:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی قفسه صدری ( توراکس)

دریافت نوبت

دکتر علی  قربانی آبده گاه

تخصص:

ساعت حضور: 11:00-12:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی قفسه صدری ( توراکس)

دریافت نوبت

دکتر سمیه  اصغری

تخصص: دکترای علوم تغذیه

ساعت حضور: 09:00-11:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه تغذیه

دریافت نوبت

دکتر نگین  اسمعیل پور

تخصص: متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

ساعت حضور: 13:30-15:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماریهای عفونی و گرمسیری

دریافت نوبت

دکتر سیدرضا  یحیی زاده

تخصص: متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

ساعت حضور: 13:00-14:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

دریافت نوبت

دکتر مهدی  کاردوست پاریزی

تخصص: متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

دریافت نوبت

دکتر فردیس  وثوقی

تخصص: متخصص ارتوپدی

ساعت حضور: 12:00-14:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه ارتوپدی

دریافت نوبت

دکتر آرش  شرافت وزیری

تخصص: متخصص ارتوپدی

ساعت حضور: 08:00-10:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه ارتوپدی

دریافت نوبت

دکتر اکرم  پورشمس

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه گوارش و کبد

دریافت نوبت

دکتر نکو  پناهی

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-09:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه غدد درون ریز و متابولیسم

دریافت نوبت

دکتر محمد  بیگلری

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-10:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین

دریافت نوبت

دکتر مهدی امیرچقماقی

تخصص: متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

ساعت حضور: 13:00-15:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

دریافت نوبت

دکتر محبوبه  ابراهیم پور

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-09:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه غدد درون ریز و متابولیسم

دریافت نوبت

دکتر حمیدرضا  آقایی میبدی

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-09:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه غدد درون ریز و متابولیسم

دریافت نوبت

دکتر آیدا  نجفیان

تخصص:

ساعت حضور: 08:30-11:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: نازائی

دریافت نوبت

دکتر زینب فلاحی

تخصص: دکترای دندان پزشکی

ساعت حضور: 11:00-12:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه دندان پزشکی

دریافت نوبت

دکتر سروش راد

تخصص:

ساعت حضور: 13:00-15:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین

دریافت نوبت

دکتر طاهره  رستمی

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-11:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه پیوند مغز و استخوان اطفال

دریافت نوبت

دکتر سحر  توکلی شیراجی

تخصص:

ساعت حضور: 13:00-15:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین

دریافت نوبت

دکتر بهنام  بهنوش

تخصص: متخصص پزشکی قانونی

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه پزشکی قانونی

دریافت نوبت

دکتر انسیه  تفتیان

تخصص: متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

ساعت حضور: 09:00-11:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی

دریافت نوبت

دکتر عصمت  عبداله پور

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-10:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه نفرولوژی (داخلی کلیه)

دریافت نوبت

دکتر منوچهر  امینی

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-10:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه نفرولوژی (داخلی کلیه)

دریافت نوبت

دکتر علی  عباسی

تخصص: متخصص بیماری های قلب و عروق

ساعت حضور: 13:30-15:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های قلب و عروق

دریافت نوبت

دکتر سیدعبدالحسین  طباطبائی

تخصص: متخصص بیماری های قلب و عروق

ساعت حضور: 08:00-09:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های قلب و عروق

دریافت نوبت

دکتر فرناز  سینائی

تخصص: متخصص بیماری های مغز و اعصاب

ساعت حضور: 13:00-14:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه داخلی اعصاب (نورولوژی)

دریافت نوبت

دکتر رضا  عاطف یکتا

تخصص: متخصص بیهوشی

ساعت حضور: 09:00-11:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیهوشی

دریافت نوبت

دکتر فائزه  مقیم پور بیژنی

تخصص: متخصص بیماری های داخلی

ساعت حضور: 14:00-15:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه داخلی

دریافت نوبت

دکتر نکو  پناهی

تخصص:

ساعت حضور: 13:00-15:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه غدد درون ریز و متابولیسم

دریافت نوبت

دکتر مهسا  ناعمی

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه زنان باردار (پریناتال)

دریافت نوبت

دکتر مرضیه  آقا حسینی

تخصص: متخصص بیماری های زنان و زایمان

ساعت حضور: 07:00-09:15

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های زنان و زایمان

دریافت نوبت

دکتر اشرف  آل یاسین

تخصص:

ساعت حضور: 07:00-09:15

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های زنان و زایمان

دریافت نوبت

دکتر آیدا  نجفیان

تخصص:

ساعت حضور: 14:00-14:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های زنان و زایمان

دریافت نوبت

دکتر علیرضا  باقری

تخصص:

ساعت حضور: 13:00-14:45

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه ریه

دریافت نوبت

دکتر علیرضا  باقری

تخصص:

ساعت حضور: 09:00-10:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه ریه

دریافت نوبت

دکتر رسول  علیان نژاد

تخصص:

ساعت حضور: 14:30-15:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه ریه

دریافت نوبت

دکتر محمدرضا  سرزعیم

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی قلب

دریافت نوبت

دکتر سیدعلیرضا  میرشریفی

تخصص: متخصص جراحی عمومی

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی عمومی

دریافت نوبت

دکتر بهنام  مولوی

تخصص: متخصص جراحی عمومی

ساعت حضور: 08:15-09:45

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی عمومی

دریافت نوبت

دکتر مرتضی  فقیه جویباری

تخصص: متخصص جراحی مغز و اعصاب

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی مغز و اعصاب

دریافت نوبت

دکتر آسیه  منصور

تخصص: دکترای تغذیه

ساعت حضور: 09:00-11:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه تغذیه

دریافت نوبت

دکتر حسین  ایمانی

تخصص: دکترای تغذیه

ساعت حضور: 12:00-14:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه تغذیه

دریافت نوبت

دکتر شیرین  افهمی

تخصص: متخصص بیماری های عفونی

ساعت حضور: 14:00-16:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماریهای عفونی و گرمسیری

دریافت نوبت

دکتر محمدعلی  صدیقی گیلانی

تخصص: متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

دریافت نوبت

دکتر محمدحسین  نبیان

تخصص: متخصص ارتوپدی

ساعت حضور: 10:00-11:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه ارتوپدی

دریافت نوبت

دکتر محمدحسین  نبیان

تخصص: متخصص ارتوپدی

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه ارتوپدی

دریافت نوبت

دکتر سعیدرضا  مهرپور

تخصص: متخصص ارتوپدی

ساعت حضور: 8:00-10:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه ارتوپدی

دریافت نوبت

دکتر سروش راد

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-10:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین

دریافت نوبت

دکتر مریم  برخوردار

تخصص:

ساعت حضور: 13:00-15:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین

دریافت نوبت

دکتر مریم  برخوردار

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-10:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین

دریافت نوبت

دکتر داود  باباخانی

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-10:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین

دریافت نوبت

دکتر مهرناز  اسدی قراباغی

تخصص:

ساعت حضور: 09:00-10:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه ریه

دریافت نوبت

دکتر سید اسداله موسوی

تخصص:

ساعت حضور: 13:00-15:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین

دریافت نوبت

دکتر محمدحسین  پورغریب

تخصص: متخصص پزشکی ورزشی

ساعت حضور: 09:00-11:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه پزشکی ورزشی

دریافت نوبت

دکتر مریم  رضایی

تخصص: متخصص پزشکی قانونی

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه پزشکی قانونی

دریافت نوبت

دکتر انسیه  تفتیان

تخصص: متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

ساعت حضور: 09:00-11:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی

دریافت نوبت

دکتر حکیمه  صادقیان

تخصص: متخصص بیماری های قلب و عروق

ساعت حضور: 08:00-10:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های قلب و عروق

دریافت نوبت

دکتر علیرضا  خواجه نصیری

تخصص: متخصص بیهوشی

ساعت حضور: 09:00-11:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه درد

دریافت نوبت

دکتر زینب  نادرپور

تخصص: متخصص بیماری های داخلی

ساعت حضور: 13:30-14:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه ریه

دریافت نوبت

دکتر فرزانه  بلندپروا

تخصص: متخصص جراحی دهان و فک و صورت

ساعت حضور: 08:00-09:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی فک و صورت

دریافت نوبت

دکتر عباس  کریمی

تخصص: متخصص جراحی دهان و فک و صورت

ساعت حضور: 08:00-09:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی فک و صورت

دریافت نوبت

دکتر زهرا لاله  اسلامیان

تخصص: متخصص بیماری های زنان و زایمان

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه زنان باردار (پریناتال)

دریافت نوبت

دکتر زهرا جهانی

تخصص: متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

ساعت حضور: 13:30-15:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماریهای عفونی و گرمسیری

دریافت نوبت

دکتر آزاده  یوسف نژاد

تخصص:

ساعت حضور: 07:00-08:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های زنان و زایمان

دریافت نوبت

دکتر منصوره  یراقی

تخصص:

ساعت حضور: 12:30-15:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های زنان و زایمان

دریافت نوبت

دکتر قاسم  جان بابایی

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-10:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین

دریافت نوبت

دکتر نصیر  فخار

تخصص: متخصص جراحی عمومی

ساعت حضور: 08:00-08:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی عمومی

دریافت نوبت

دکتر کامکار  آیین فر

تخصص: متخصص جراحی مغز و اعصاب

ساعت حضور: 08:00-09:15

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی مغز و اعصاب

دریافت نوبت

دکتر سمیه  اصغری

تخصص: دکترای علوم تغذیه

ساعت حضور: 12:00-14:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه تغذیه

دریافت نوبت

دکتر مهدی  رمضانی بیناباج

تخصص: متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

ساعت حضور: 08:00-10:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

دریافت نوبت

دکتر محمدحسین  نبیان

تخصص: متخصص ارتوپدی

ساعت حضور: 08:00-10:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه ارتوپدی

دریافت نوبت

دکتر علیرضا  دلاوری

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه گوارش و کبد

دریافت نوبت

دکتر شیرین  حسنی رنجبر

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-09:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه غدد درون ریز و متابولیسم

دریافت نوبت

دکتر زهرا جهانی

تخصص: متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

ساعت حضور: 08:00-09:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماریهای عفونی و گرمسیری

دریافت نوبت

دکتر محمد  بیگلری

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-10:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین

دریافت نوبت

دکتر مجید  بشکار

تخصص: متخصص جراحی دهان و فک و صورت

ساعت حضور: 08:00-09:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی فک و صورت

دریافت نوبت

دکتر مریم  برخوردار

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-10:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین

دریافت نوبت

دکتر شیرین  افهمی

تخصص: متخصص بیماری های عفونی

ساعت حضور: 08:00-09:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماریهای عفونی و گرمسیری

دریافت نوبت

دکتر نگین  اسمعیل پور

تخصص: متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

ساعت حضور: 08:00-09:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماریهای عفونی و گرمسیری

دریافت نوبت

دکتر پوریا احمدی

تخصص: متخصص بیماری های قلب و عروق

ساعت حضور: 14:00-15:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های قلب و عروق

دریافت نوبت

دکتر مجید سروری

تخصص:

ساعت حضور: 14:00-15:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه گوارش و کبد

دریافت نوبت

دکتر مرضیه  آقا حسینی

تخصص: متخصص بیماری های زنان و زایمان

ساعت حضور: 08:30-10:50

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های زنان و زایمان فوق تخصص ناباروری

دریافت نوبت

دکتر نوشین کریمی

تخصص: متخصص چشم پزشکی

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه چشم

دریافت نوبت

دکتر مجید سروری

تخصص:

ساعت حضور: 14:00-15:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه گوارش و کبد

دریافت نوبت

دکتر سروش راد

تخصص:

ساعت حضور: 13:00-15:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین

دریافت نوبت

دکتر طاهره  رستمی

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-11:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه پیوند مغز و استخوان اطفال

دریافت نوبت

دکتر محمدرضا  استادعلی دهقی

تخصص:

ساعت حضور: 08:30-10:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه ایمونولوژی

دریافت نوبت

دکتر محمدحسین  پورغریب

تخصص: متخصص پزشکی ورزشی

ساعت حضور: 09:00-11:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه پزشکی ورزشی

دریافت نوبت

دکتر میترا  اخلاقی

تخصص: متخصص پزشکی قانونی

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه پزشکی قانونی

دریافت نوبت

دکتر حمیدرضا فاتح

تخصص: متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی

دریافت نوبت

دکتر امیر  انوشیروانی

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-09:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه گوارش و کبد

دریافت نوبت

دکتر فرناز توکلی

تخصص:

ساعت حضور: 13:00-14:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه نفرولوژی (داخلی کلیه)

دریافت نوبت

دکتر رویا  طاهری تفتی

تخصص:

ساعت حضور: 09:00-10:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه اطفال

دریافت نوبت

دکتر فرحناز  نیک دوست

تخصص: متخصص بیماری های قلب و عروق

ساعت حضور: 08:00-09:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های قلب و عروق

دریافت نوبت

دکتر رضا  عاطف یکتا

تخصص: متخصص بیهوشی

ساعت حضور: 09:00-11:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه درد

دریافت نوبت

دکتر رضا  عاطف یکتا

تخصص: متخصص بیهوشی

ساعت حضور: 09:00-11:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیهوشی

دریافت نوبت

دکتر علیرضا  خواجه نصیری

تخصص: متخصص بیهوشی

ساعت حضور: 09:00-11:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیهوشی

دریافت نوبت

دکتر سعید  پورحسن

تخصص: متخصص بیماری های داخلی

ساعت حضور: 14:00-15:15

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه داخلی

دریافت نوبت

دکتر طاهره  یاوری

تخصص: متخصص بیماری های داخلی

ساعت حضور: 14:00-15:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه داخلی

دریافت نوبت

دکتر سیدمحمود  سجادی جزی

تخصص:

ساعت حضور: 13:30-15:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه غدد درون ریز و متابولیسم

دریافت نوبت

دکتر مریم  نورزاده

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه زنان باردار (پریناتال)

دریافت نوبت

دکتر خسرو  شریفی

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی قلب

دریافت نوبت

دکتر آیدا  نجفیان

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های زنان و زایمان

دریافت نوبت

دکتر صدیقه  حسینی موسی

تخصص:

ساعت حضور: 14:00-17:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های زنان و زایمان

دریافت نوبت

دکتر سیده زهرا  فتوک کیائی

تخصص:

ساعت حضور: 09:00-10:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه ریه

دریافت نوبت

دکتر رسول  علیان نژاد

تخصص:

ساعت حضور: 14:30-15:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه ریه

دریافت نوبت

دکتر فضه  الیاسی نیا

تخصص: متخصص جراحی عمومی

ساعت حضور: 08:00-9:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی عمومی

دریافت نوبت

دکتر احمدرضا  سروش

تخصص: متخصص جراحی عمومی

ساعت حضور: 08:00-10:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی عمومی

دریافت نوبت

دکتر محسن  رستمی

تخصص: متخصص جراحی مغز و اعصاب

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی مغز و اعصاب

دریافت نوبت

دکتر مسعود  خدیوی

تخصص: متخصص جراحی مغز و اعصاب

ساعت حضور: 08:00-09:15

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی مغز و اعصاب

دریافت نوبت

دکتر حامد  محمدی

تخصص: دکترای علوم تغذیه

ساعت حضور: 09:00-11:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه تغذیه

دریافت نوبت

دکتر آسیه  منصور

تخصص: دکترای تغذیه

ساعت حضور: 12:00-14:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه تغذیه

دریافت نوبت

دکتر محمدعلی  صدیقی گیلانی

تخصص: متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

دریافت نوبت

دکتر رضا شهریار  کامرانی

تخصص: متخصص ارتوپدی

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه ارتوپدی

دریافت نوبت

دکتر صدیقه  حسینی موسی

تخصص:

ساعت حضور: 07:30-09:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های زنان و زایمان فوق تخصص ناباروری

دریافت نوبت

دکتر محمدحسین  صادقیان

تخصص: متخصص پزشکی قانونی

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه پزشکی قانونی

دریافت نوبت

دکتر آتوسا  مصطفوی

تخصص: متخصص بیماری های قلب و عروق

ساعت حضور: 08:00-09:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های قلب و عروق

دریافت نوبت

دکتر فرناز  سینائی

تخصص: متخصص بیماری های مغز و اعصاب

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه داخلی اعصاب (نورولوژی)

دریافت نوبت

دکتر مهسا  ناعمی

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه زنان باردار (پریناتال)

دریافت نوبت

دکتر مریم  نورزاده

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه زنان باردار (پریناتال)

دریافت نوبت

دکتر منصوره  یراقی

تخصص:

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های زنان و زایمان

دریافت نوبت

دکتر شهرام  شعبانی نیا

تخصص: متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

ساعت حضور: 08:00-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

دریافت نوبت

دکتر فردیس  وثوقی

تخصص: متخصص ارتوپدی

ساعت حضور: 08:30-09:30

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه ارتوپدی

دریافت نوبت

دکتر سیدحسین  شفیعی

تخصص: متخصص ارتوپدی

ساعت حضور: 08:00-10:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه ارتوپدی

دریافت نوبت

برنامه‌ای وجود ندارد!
تنظیمات قالب