ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسیرهای دسترسی

راه آهن
تاکسی شهری
اتوبوس
مترو
فرودگاه
ترمینال برون شهری
راه آهن
راه آهن
مراجعه کنندگان محترمی که از خطوط ریلی و راه آهن برای رسیدن به تهران (بیمارستان شریعتی) استفاده می کنند می توانند پس از پیاده شدن در ایستگاه راه آهن تهران از مسیر زیر به وسیله اتوبوس، تاکسی یا به صورت پیاده به بیمارستان شریعتی دسترسی پیدا کنند.
 
مبدا: راه آهن
در پایانه معین (میدان راه آهن) سوار اتوبوس های پایانه معین به شهرک والفجر شوید و پس از گذشت 14 ایستگاه در ایستگاه بیمارستان شریعتی از اتوبوس پیاده شوید. پیاده تا بیمارستان شریعتی حرکت کنید.
تاکسی شهری
تاکسی شهری
مراجعه کنندگان محترمی که از سایر شهرها به بیمارستان شریعتی مراجعه می کنند می توانند برای دسترسی به بیمارستان از تاکسی استفاده کنند.
 
میدان انقلاب:
در میدان انقلاب تاکسی های به سمت کارگر شمالی را سوار شده و تقاطع کارگر شمالی و جلال آل احمد از تاکسی پیاده و به سمت بیمارستان شریعتی حرکت کنید.
اتوبوس
اتوبوس
مراجعه کنندگان محترمی که از سایر شهرها به بیمارستان شریعتی مراجعه می کنند می توانند برای دسترسی به بیمارستان شریعتی از اتوبوس استفاده کنند.
 
میدان امام حسین:
اتوبوس خط BRT1 - 2501 به سمت میدان آزادی. پس از گذشت 7 ایستگاه در ایستگاه انقلاب از اتوبوس خارج شوید. سوار اتوبوس خط ۶۳۰۱ به سمت بیمارستان شریعتی شوید. پس از گذشت 5 ایستگاه در ایستگاه بیمارستان شریعتی از اتوبوس خارج شوید. پیاده تا بیمارستان شریعتی حرکت کنید.
 
راه آهن:
در پایانه معین (میدان راه آهن) سوار اتوبوس های پایانه معین به شهرک والفجر شوید و پس از گذشت 14 ایستگاه در ایستگاه بیمارستان شریعتی از اتوبوس پیاده شوید. پیاده تا بیمارستان شریعتی حرکت کنید.

 

مترو
مترو
مراجعین گرامی می توانند از نزدیک ترین ایستگاه های مترو برای دسترسی به بیمارستان شریعتی استفاده کنند. پس از پیاده شدن از مترو می توانید با اتوبوس، تاکسی و یا به صورت پیاده از مسیرهای زیر به این بیمارستان مراجعه کنید.
 
مبدا: میدان تجریش
متروی خط 1 در ایستگاه تجریش. پس از گذشت 11 ایستگاه در ایستگاه هقت تیر پیاده و سوار اتوبوس خط 8308 به سمت فلکه دوم صادقیه شوید. پس از گذشت 4 ایستگاه در ایستگاه حجاب پیاده و سوار اتوبوس خط 6719 به سمت کوی نصر شده و پس از گذشت 4 ایستگاه در ایستگاه بیمارستان شریعتی از اتوبوس خارج شوید. پیاده تا بیمارستان شریعتی حرکت کنید.
 
مبدا: میدان آزادی
متروی خط ۴ در ایستگاه میدان آزادی. پس از گذشت ۵ ایستگاه در ایستگاه میدان انقلاب پیاده و سوار اتوبوس خط ۶۳۰۱ به سمت شهرک والفجر شوید. پس از گذشت 5 ایستگاه در ایستگاه بیمارستان شریعتی از اتوبوس خارج شوید. پیاده تا بیمارستان شریعتی حرکت کنید.
 
مبدا: میدان رسالت، هنگام
متروی خط 2 ایستگاه سرسبز سوار شوید پس از گذشت 12 ایستگاه  در ایستگاه میدان حر پیاده و سوار اتوبوس خط ۶۳۰۱ به سمت بیمارستان شریعتی شوید. پس از گذشت 10 ایستگاه در ایستگاه بیمارستان شریعتی از اتوبوس خارج شوید. پیاده تا بیمارستان شریعتی حرکت کنید.
 
مبدا: پایانه جنوب
متروی خط 1 ایستگاه پایانه جنوب به سمت تجریش را سوار شوید بعد از 8 ایستگاه در ایستگاه دروازه دولت از قطار پیاده شوید و سوار قطار خط 4 به سمت ارم سبز شوید. پس از گذشت 3 ایستگاه در ایستگاه انقلاب اسلامی پیاده و سوار اتوبوس خط 6301 به سمت شهرک والفجر شوید. پس از گذشت 5 ایستگاه در ایستگاه بیمارستان شریعتی از اتوبوس خارج شوید. پیاده تا بیمارستان شریعتی حرکت کنید.
 
مبدا: فرودگاه مهرآباد
متروی خط 3 ایستگاه فرودگاه مهرآباد به سمت شهید کلاهدوز را سوار شوید بعد از 7 ایستگاه در ایستگاه میدان انقلاب پیاده و سوار اتوبوس خط ۶۳۰۱ به سمت شهرک والفجر شوید. پس از گذشت 5 ایستگاه در ایستگاه بیمارستان شریعتی از اتوبوس خارج شوید. پیاده تا بیمارستان شریعتی حرکت کنید.

 

فرودگاه
فرودگاه
مراجعه کنندگان محترمی که از طریق هواپیما وارد تهران می شوند می توانند از مسیرهای زیر به بیمارستان شریعتی مراجعه کنند:
 
فرودگاه بین المللی امام خمینی:
آزادراه خلیج فارس - بزرگراه شهید کاظمی - بزرگراه سعیدی - بزرگراه جناح - بزرگراه شیخ فضل اله - خیابان جلال آل احمد - بیمارستان شریعتی
 
 فرودگاه مهرآباد:
بزرگراه مخصوص - میدان آزادی - بزرگراه جناح - بزرگراه شیخ فضل اله - خیابان جلال آل احمد - بیمارستان شریعتی

 

ترمینال برون شهری
ترمینال برون شهری
مراجعه کنندگان محترمی که به وسیله اتوبوس وارد پایانه های شهر تهران می شوند می توانند از مسیرهای زیر به این بیمارستان مراجعه کنند.
 
ترمینال های برون شهری:
ترمینال جنوب:
بزرگراه بعثت - بلوار دشت آزادگان - پل جوادیه - بزرگراه نواب - بزرگراه چمران - بزرگراه جلال آل احمد - بیمارستان شریعتی
 
ترمینال غرب:
میدان آزادی - بزرگراه جناح - بزرگراه شیخ فضل اله - بزرگراه جلال آل احمد - بیمارستان شریعتی
 
ترمینال شرق:
بزرگراه شهید یاسینی - بزرگراه باقری - بزرگراه قاسم سلیمانی - بزرگراه کردستان - بزرگراه جلال آل احمد - بیمارستان شریعتی
 
ترمینال بیهقی (آرژانتین):
بزرگراه قاسم سلیمانی - تونل رسالت - بزرگراه کردستان - بزرگراه جلال آل احمد - بیمارستان شریعتی
 
تنظیمات قالب