ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

تماس با ما بیمارستان شریعتی

 
آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، روبه روی دانشکده اقتصاد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی دکتر شریعتی
شماره تلفن: 02184901000
شماره فاکس: 02188633039
کد پستی: 1411713135
پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir
در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.
 
 

 

تنظیمات قالب