ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
تماس با واحد معاونت بین الملل
 
دفتر معاونت بین الملل بیمارستان شریعتی در طبقه پنجم ساختمان امید بیمارستان واقع شده است.
شماره تماس واحد معاونت بین الملل: 84902872 - 84902873
 
تنظیمات قالب