ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

برگزاری “وبینار آموزشی طغیان جدید هپاتیت حاد با منشأ ناشناخته” درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

باهدف آگاهی سازی و آشنایی گروه‌های مختلف کادر درمان با طغیان جدید که در چند کشور اروپایی و همچنین ایالات‌متحده آمریکا گزارش شده است درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد.

برگزاری “وبینار آموزشی طغیان جدید هپاتیت حاد با منشأ ناشناخته” درمجتمع

باهدف آگاهی سازی و آشنایی گروه‌های مختلف کادر درمان با طغیان جدید که در چند کشور اروپایی و همچنین ایالات‌متحده آمریکا گزارش شده است درمجتمع بیمارستانی

برگزاری “وبینار آموزشی طغیان جدید هپاتیت حاد با منشأ ناشناخته” درمجتمع

باهدف آگاهی سازی و آشنایی گروه‌های مختلف کادر درمان با طغیان جدید که در چند کشور اروپایی و همچنین ایالات‌متحده آمریکا گزارش شده است درمجتمع بیمارستانی

برگزاری “وبینار آموزشی طغیان جدید هپاتیت حاد با منشأ ناشناخته” درمجتمع

باهدف آگاهی سازی و آشنایی گروه‌های مختلف کادر درمان با طغیان جدید که در چند کشور اروپایی و همچنین ایالات‌متحده آمریکا گزارش شده است درمجتمع بیمارستانی

برای ورود به معاونت آموزشی بیمارستان شریعتی بر روی پیوندهای روبه رو کلیک نمایید

تنظیمات قالب